Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium DermaPharm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000130068, NIP: 527-020-30-00, REGON: 010197176. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– w celach marketingowych Administratora,
– w związku z korespondencją mailową,
– dla potrzeb technicznych i statystyk Serwisu.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej.

3. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

5. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

6 Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Scroll Up