Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium DermaPharm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000130068, NIP: 527-020-30-00, REGON: 010197176.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i działalności spółki Laboratorium Dermapharm w tym:
a) Zawierania umów, składania oświadczeń wymaganych prawem, wystawiania dokumentów rachunkowych, realizacji zamówień, obsługi reklamacji,
b) udzielenia odpowiedzi osobom, które zgłosiły zapytania poprzez pocztę internetową oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej.
4. Zbierane dane to: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres mailowy lub telefon.
5. Dane będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, następnie będą trwale usuwane.
6. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W niektórych sytuacjach przekazywać możemy dane osobowe współpracującym z nami podmiotom trzecim, wykonującymi obowiązki związane z celem przetwarzania lub przetwarzaniem danych osobowych (procesorzy), a będą to podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, kurierskie. Nie przekazujemy danych poza EOG.
7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
8. Przetwarzane dane nie będą profilowane.
9. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
10. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
11. Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i w przewidzianym w tych przepisach zakresie przysługuje Użytkownikowi prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jednakże nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
12. Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem email: daneosobowe@dermapharm.com.pl